Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 NGÔ THỊ HƯƠNG LY 02/12/2021
4 Phạm Văn Phong 02/12/2021
5 Lê Lê Na 02/12/2021
6 NGÔ THỊ HUYỀN LINH 02/12/2021
7 LÒ THỊ THÙY 02/12/2021
8 Trần Thị Hồng Châu 02/12/2021
9 Lê Thị Lan Hương 02/12/2021
10 Hồ Thị Minh Trang 02/12/2021