Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ CÔNG TRỌNG 02/12/2020
2 hoàng thị hải 02/12/2020
3 Nguyễn Viết Thanh 02/12/2020
4 NGUYỄN THỊ XUÂN 02/12/2020
5 TRẦN THỊ NGỌC MAI 02/12/2020
6 HỒ NHỰT TÂM 02/12/2020
7 LÊ NGỌC LINH 02/12/2020
8 ĐẶNG TRỌNG XUÂN 02/12/2020
9 Nguyễn Mai Phương 02/12/2020 08/12/2020
10 Nguyễn Thị Phương Trâm 02/12/2020 07/12/2020