Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Mỹ Hương 28/10/2021
3 NGUYỄN XUÂN HOÀ 28/10/2021
4 Nguyễn Hồng Tuấn 28/10/2021
5 TRẦN THÁI NHÂN 28/10/2021
6 TRẦN NGỌC HÂN 28/10/2021
7 Kiều Kim Khánh 28/10/2021
8 BÙI CHÍ TRƯỜNG 28/10/2021
9 TỪ VĂN QUANG 28/10/2021
10 HUỲNH NGỌC DUY HÀ 28/10/2021