Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lương Quốc Anh 18/05/2022 27/05/2022
3 Lương Quốc Anh 18/05/2022 27/05/2022
4 Cty TNHH SX TM DV Nhu Nhut Bao 18/05/2022
5 HỒ MINH SƠN 18/05/2022 23/05/2022
6 NGUYỄN VĂN NHƠN 18/05/2022 19/05/2022
7 Nguyễn Như Quỳnh 18/05/2022 27/05/2022
8 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ CNT 18/05/2022 23/05/2022
9 Phạm Thảo Duy 18/05/2022
10 PHAN NGUYỄN HOÀNG THÁI 18/05/2022 27/05/2022