Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 23/01/2021
2 Nguyễn Văn Khoa 23/01/2021
3 CHÂU TRẦN PHƯƠNG TUYẾN 23/01/2021
4 Đặng Hoàng Tuyến 23/01/2021
5 Nguyễn Trọng Thanh Kiều 23/01/2021
6 TRƯƠNG THỊ NGỌC MY 23/01/2021
7 Nguyễn Vũ Khả Tú 23/01/2021
8 PHẠM THỊ PHƯƠNG KHANH 23/01/2021
9 Trần Văn Sang 23/01/2021
10 Lưu Kim Ngân 23/01/2021