Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH NGA 27/11/2021
3 CÔNG TY TNHH AMERICAN BEAUTY 27/11/2021
4 DIỆP HOÀNG HOA 27/11/2021 03/01/2022
5 DIỆP HOÀNG HOA 27/11/2021 03/01/2022
6 Bùi Thị Bích Hà 27/11/2021 09/12/2021
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 27/11/2021 03/01/2022
8 CAO VĂN RIỄM 27/11/2021 03/01/2022
9 PHAN VĂN THANH 27/11/2021 03/01/2022
10 VÕ TUẤN KHANH 27/11/2021 03/01/2022