Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lương thị thúy hà 16/06/2021 23/06/2021
2 UBND PHƯỜNG LINH ĐÔNG (02 CT BTH HẺM TRONG 25 CT) 16/06/2021 05/08/2021
3 LÊ VĂN RÔNG 16/06/2021 22/07/2021
4 Dương Trung Bình 16/06/2021
5 UBND PHƯỜNG LINH TRUNG (01 CT BTH HẺM TRONG 25 CÔNG TRÌNH) 16/06/2021 05/08/2021
6 UBND PHƯỜNG LINH ĐÔNG (03 CT ĐỢT 22 CT SD VỐN PCTT KV3 16/06/2021 05/08/2021
7 ĐỒNG VIẾT HOÀNG PHƯƠNG 16/06/2021 23/06/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HÀ 16/06/2021
9 Nguyễn Phùng Hải Yến 16/06/2021
10 Bùi Tấn Tài 16/06/2021