Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VIETNAM NAT'L UNI - HOCHIMINH CITY-DHL 19/09/2019 01/10/2019
2 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 19/09/2019 01/10/2019
3 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 19/09/2019 01/10/2019
4 TRITIEN CONSULTING TRADING SERVICE-DHL 19/09/2019 01/10/2019
5 NGUYỄN THÀNH LAM 19/09/2019
6 Huỳnh Nguyễn Thanh Phương 19/09/2019
7 TRẦN THỊ THU HIỀN 19/09/2019
8 NGÔ DƯƠNG PHƯƠNG KHANH 19/09/2019
9 HUỲNH THỊ HỒNG LAN 19/09/2019
10 Lại Xuân Khuyên 19/09/2019