Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN NGỌC YẾN 23/01/2021
2 Trần Nữ Cẩm Tiên 23/01/2021
3 TĂNG VINH 23/01/2021 22/02/2021
4 NGUYỄN HỒNG VŨ 23/01/2021 25/01/2021
5 NGUYỄN HỒNG VŨ 23/01/2021 25/01/2021
6 TRẦN XUÂN HẬU 23/01/2021 08/02/2021
7 NGUYỄN HỔNG VŨ 23/01/2021 25/01/2021
8 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 23/01/2021 25/01/2021
9 NGUYỄN VĂN HẢI 23/01/2021 25/01/2021
10 NGUYỄN VĂN HẢI 23/01/2021 25/01/2021