Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Ngọc Diệp 20/01/2022
3 BAO LE-DHL 20/01/2022 11/02/2022
4 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG XANH-DHL 20/01/2022 11/02/2022
5 VPĐD THƯỜNG TRÚ CÔNG TY STYLEM INTERNATIONAL (HK) LIMITED TẠI BÌNH DƯƠNG-DHL 20/01/2022 11/02/2022
6 MR. MICHAEL LASKAU-DHL 20/01/2022 11/02/2022
7 CARL MOREAU-DHL 20/01/2022 11/02/2022
8 DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY-DHL 20/01/2022 11/02/2022
9 Đào Hồng Phương 20/01/2022
10 TRẦN THỊ KIỀU PHƯƠNG LINH 20/01/2022