Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HONEYLEIN DE PERALTA-UPS 22/09/2019 01/10/2019
2 ALLTECH VIETNAM-UPS 22/09/2019 01/10/2019
3 CURRENT RESIDENT-UPS 22/09/2019 01/10/2019
4 VU THI YEN-UPS 22/09/2019 01/10/2019
5 ASIA BOOK COMPANY LTD-UPS 22/09/2019 01/10/2019
6 CHUNG CU HOANG ANH GIAI VIET-UPS 22/09/2019 01/10/2019
7 HONEYLEIN DE PERALTA-UPS 22/09/2019 01/10/2019
8 SHEKINAH ACADEMY-UPS 22/09/2019 01/10/2019
9 SAIGON HERITAGE ACADEMY-UPS 22/09/2019 01/10/2019
10 NILS ECKHARDT-UPS 22/09/2019 01/10/2019