Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN HÙNG 21/05/2022
3 TRẦN VĂN HÙNG 21/05/2022
4 CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU HÀO HƯNG THỊNH 21/05/2022
5 CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU HÀO HƯNG THỊNH 21/05/2022
6 Lê Thị Thu Huệ 21/05/2022
7 Lê Thị Thu Huệ 21/05/2022
8 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ CHUYÊN NGHIỆP 21/05/2022
9 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ CHUYÊN NGHIỆP 21/05/2022
10 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ CHUYÊN NGHIỆP 21/05/2022