Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Như Quỳnh 16/06/2021
2 LÊ THỊ XUÂN 16/06/2021 16/07/2021
3 Trịnh Thị Trúc Linh 16/06/2021 16/07/2021
4 LÃ HỮU ĐẠI 16/06/2021 17/06/2021
5 Hoàng Thị Yến 16/06/2021 16/07/2021
6 Nguyễn Thị Duyên 16/06/2021 23/06/2021
7 Nguyễn Thị Duyên 16/06/2021 23/06/2021
8 NGUYỄN HOÀNG 16/06/2021 17/06/2021
9 Nguyễn Thị Duyên 16/06/2021 23/06/2021
10 Nguyễn Thị Duyên 16/06/2021 23/06/2021