Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 GIANG HỒNG NGỌC 20/10/2021
2 NGÔ CÔNG DANH 20/10/2021
3 LÂM VĂN SÁU 20/10/2021
4 NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN PHÚC 20/10/2021
5 VÕ THỊ PHƯƠNG TRANG 20/10/2021 25/10/2021
6 NGUYỄN THỊ LAN 20/10/2021
7 Trương Nguyễn Ngọc Dung 20/10/2021
8 Phạm Thanh Hoàng 20/10/2021 10/11/2021
9 Nguyễn Thị Bình An 20/10/2021
10 phùng thị bích hồng 20/10/2021