Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHÙNG QUÂN KHANH 15/04/2021
2 VŨ THỊ THU HIỀN 15/04/2021
3 NGUYỄN THỊ CẨM 15/04/2021
4 TRẦN TRUNG ĐẠI 15/04/2021
5 LÊ THỊ THUYỀN 15/04/2021 16/04/2021
6 ĐẶNG MINH TUẤN 15/04/2021 19/04/2021
7 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 15/04/2021 04/05/2021
8 Bùi Ngọc Anh Tuấn 15/04/2021 10/05/2021
9 TRẦN NGỌC TUẤN 15/04/2021 16/04/2021
10 NGUYỄN VĂN TOẠN 15/04/2021 04/05/2021