Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HUỆ 19/01/2022
3 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 19/01/2022
4 NGUYỄN THANH TÂN 19/01/2022
5 NGUYỄN THỊ YẾN THU 19/01/2022 24/01/2022
6 NGUYỄN TRƯƠNG BĂNG TÂM 19/01/2022 09/02/2022
7 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 19/01/2022
8 LÊ HẢI TUẤN 19/01/2022 09/02/2022
9 NGUYỄN THỊ KIM LAN 19/01/2022
10 PHẠM THỊ ANH ĐÀO - UQ - NH - LƯU NGUYỄN VINH HẠNH - 0902441911 19/01/2022 20/01/2022