Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ VINH THÚY 23/05/2022 02/06/2022
3 Lê Thị Hồng Trúc 23/05/2022
4 NGUYỄN THỊ TRINH 23/05/2022
5 Nguyễn Thị Thùy Trang 23/05/2022
6 Thái Thanh Huy 23/05/2022
7 Mai Đào Thúy Ngọc 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Diễm Thy 23/05/2022
9 Chạc Tứ Yến 23/05/2022
10 nguyễn thị linh phương 23/05/2022