Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ DIỄM QUYÊN 28/05/2022
3 Nguyễn Thị Kim Trà 28/05/2022
4 CÔNG TY CP CỘNG ĐỒNG SHARECV VIỆT NAM 28/05/2022
5 TRƯƠNG NGỌC THÙY TRANG 28/05/2022
6 NGUYỄN THỊ BÉ NHẪN 28/05/2022
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỶ NGUYÊN VÀNG 28/05/2022
8 Phạm Thị Liên 28/05/2022
9 Phan Thị Huyền 28/05/2022
10 Nguyễn Huỳnh Ngọc 28/05/2022