Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Trọng Hiếu 17/09/2021
2 PHẠM XUÂN khoái 17/09/2021
3 Võ Văn Thân 17/09/2021
4 Nguyễn Linh Hà 17/09/2021
5 Võ Văn Thân 17/09/2021
6 Phan Nguyễn Vân Anh 17/09/2021
7 Hứa Thị Thùy Trang 17/09/2021
8 Trương Thúy Ngọc 17/09/2021
9 Bùi Thị Chiên 17/09/2021
10 CHÂU THÀNH PHÚC 17/09/2021