Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Kim Ngọc 03/12/2021
3 LÂM QUỐC DŨNG 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Diệu Kiều 03/12/2021
5 PHẠM TRẦN THÙY TRINH 03/12/2021
6 VŨ MẠNH CẦM 03/12/2021
7 BÙI THỊ THÙY TRANG 03/12/2021
8 BÙI THỊ THU 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Hồng 03/12/2021
10 Lê Thị Thanh Nhàn 03/12/2021