Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Việt Hải 25/05/2022
3 NGUYỄN THỊ HỒNG 25/05/2022 30/05/2022
4 Tran Thi Nghia 25/05/2022
5 Công ty TNHH Không Gian Vui Chơi (PNS. Ms Loan) 25/05/2022
6 LÊ THANH LỘC 25/05/2022 29/06/2022
7 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 25/05/2022
8 Lê Phúc Nguyễn Linh Thy 25/05/2022
9 CÔNG TY TNHH 9HD 25/05/2022
10 Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Sao Biển 25/05/2022