Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Mỹ Lê 05/03/2021
2 PHẠM ĐÌNH TRỌNG 05/03/2021
3 LÊ THỊ NGỌC QUÝ 05/03/2021
4 Tran Thai Thao Van 05/03/2021
5 MAI THỊ THANH NHÀN 05/03/2021
6 DƯƠNG THỊ THÚY VÂN 05/03/2021
7 Trần Văn Phúc 05/03/2021
8 TRẦN ĐỨC TRUNG 05/03/2021
9 NGUYỄN VĂN TUẤN 05/03/2021
10 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 05/03/2021