Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Võ Thùy Trang 17/01/2022 21/01/2022
3 Lê Hoài Phúc 17/01/2022 21/01/2022
4 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 17/01/2022
5 TRƯƠNG THỊ THU LOAN 17/01/2022
6 Phạm Thị Ánh 17/01/2022 20/01/2022
7 Nguyễn Ngọc Minh Trang 17/01/2022 21/01/2022
8 NGUYỄN MINH QUỐC 17/01/2022 20/01/2022
9 TRẦN THANH TÙNG 17/01/2022 18/01/2022
10 TRƯƠNG PHỔ 17/01/2022 18/01/2022