Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 21/10/2021 22/10/2021
2 PHẠM VĂN TƯ 21/10/2021
3 DƯƠNG PHƯƠNG THÙY TRANG 21/10/2021
4 CHẾ LINH DŨ 21/10/2021
5 BÙI THỊ HUỲNH NHUNG 21/10/2021
6 Nguyễn Văn Phúc 21/10/2021
7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 21/10/2021
8 PHẠM THANH VƯƠNG 21/10/2021
9 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 21/10/2021
10 CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÂN Á 21/10/2021 03/11/2021