Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM VIẾT ANH 17/06/2021 18/06/2021
2 Nguyễn Huy Tiến 17/06/2021 19/07/2021
3 Nguyễn Thị Thục Uyên 17/06/2021
4 Vũ Hoài Mong 17/06/2021
5 ĐINH VĂN CÔNG 17/06/2021 19/07/2021
6 Phạm Thanh Phong 17/06/2021
7 vũ thị thơm 17/06/2021 19/07/2021
8 ĐINH TUẤN DŨNG 17/06/2021 22/06/2021
9 Bùi Thị Bích Ly 17/06/2021 19/07/2021
10 Nguyễn Tấn Danh 17/06/2021