Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH NGỌC SANG 11/08/2022
3 Nguyễn Tường Linh 11/08/2022
4 NGUYỄN THIỆN NGÀN - NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN 11/08/2022
5 LƯU VĨNH PHÚ 11/08/2022
6 Nguyễn Thành Tâm 11/08/2022
7 NGUYỄN THỊ THU YÊN 11/08/2022 16/08/2022
8 TRẦN VĂN THI 11/08/2022
9 TRẦN PHƯƠNG 11/08/2022
10 Lê Tường Vy 11/08/2022