Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN 01/12/2021
3 HƯNG THÀNH KHAI TRÌNH 01/12/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 01/12/2021
5 Nguyễn Thị Phương Thúy 01/12/2021
6 NGUYỄN ĐĂNG HUY 01/12/2021
7 Lữ Thị Hoài Bảo 01/12/2021
8 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/12/2021
9 Nguyễn Bùi Ngân Thể 01/12/2021
10 CÔNG TY TNHH SONG KHANH GROUP (NGUYỄN PHẠM HÒA) 01/12/2021