Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HƯNG LONG FARM 20/05/2022
3 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THƯỢNG ĐIỀN 20/05/2022
4 LÊ THỊ PHI VÂN 20/05/2022
5 PHẠM LÊ MAI 20/05/2022
6 HỒ THỊ KIM NGUYÊN 20/05/2022
7 Nguyễn Thị Minh Trâm 20/05/2022
8 NGUYỄN THANH TRÚC 20/05/2022
9 Cty TNHH MTV Máy May CN Mai Trung 20/05/2022 25/05/2022
10 Nguyễn Văn Tài 20/05/2022