Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Quốc Triệu 23/05/2022
3 CÔNG TY TNHH NÂNG TẦM DỊCH VỤ PLC 23/05/2022
4 LÊ THỊ NGỌC MAI 23/05/2022
5 Phan Thị Tuyết Nhi 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH NAVY-T.S (NGUYỄN THỊ NGUYỆT LINH) 23/05/2022
7 Nguyễn Thị Hồng Lý 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/05/2022
9 Đỗ Thụy Thục Uyên 23/05/2022
10 NGUYỄN HỒNG ĐIỆP - HÀ NGỌC TIẾN 23/05/2022