Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THỊ CẨM VÂN 09/08/2022
3 Nguyễn Thị Thúy Nhi 09/08/2022
4 PHẠM THỊ MỸ TIỀN 09/08/2022
5 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
6 Phạm Trung Hậu 09/08/2022
7 NGÔ TẤN HƯNG 09/08/2022 23/08/2022
8 ĐỖ NGUYỄN ANH ĐỨC 09/08/2022
9 NGUYỄN HỒNG THẮNG 09/08/2022
10 HỒ MỘNG THUẬN 09/08/2022