Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Trịnh Duy Anh 02/12/2020 11/12/2020
2 Đào Thanh Hải 02/12/2020
3 VÒNG TIỂU BÌNH 02/12/2020
4 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS 02/12/2020
5 TRẦN ANH THẮNG 02/12/2020
6 TRUONG THI THUY 02/12/2020 07/12/2020
7 Email Sở (Nguyễn Thị Vân Hà) 02/12/2020 07/12/2020
8 NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG 02/12/2020
9 Lương Thế Vinh 02/12/2020 11/12/2020
10 Nguyễn Phương Mai 02/12/2020