Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Ngọc Thanh Tâm 27/11/2021
3 Nguyễn Hữu Tâm 27/11/2021
4 Lư Trịnh Nhi 27/11/2021
5 Lư Trịnh Nhi 27/11/2021
6 Lư Trịnh Nhi 27/11/2021
7 Lư Trịnh Nhi 27/11/2021
8 PHẠM THỊ KIỀU DUNG 27/11/2021 29/11/2021
9 Trần Thị Hải Triều 27/11/2021
10 HOÀNG THỊ THU HOÀI 27/11/2021 20/12/2021