Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
3 NGUYỄN QUỐC TRUYỀN 22/10/2021
4 HUỲNH THỊ DIỄM MY 22/10/2021
5 TRẦN THỊ THANH MINH 22/10/2021
6 Nguyễn Hồng Phong 22/10/2021
7 Nguyễn Thị Hồng Tươi 22/10/2021
8 VÕ HỒNG VINH 22/10/2021
9 Hoàng Thụy Kim Ngân 22/10/2021
10 Vũ Thanh Tú 22/10/2021 28/10/2021