Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Minh Trang 20/01/2022 26/01/2022
3 PHẠM ANH VIỆT 20/01/2022 09/02/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN TM XNK THỦ ĐỨC 20/01/2022 17/02/2022
5 Châu Thanh Thùy 20/01/2022 26/01/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
9 Châu Thanh Thùy 20/01/2022 26/01/2022
10 Nguyễn Ngọc Minh Trang 20/01/2022 25/01/2022