Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lại Hoàng Duy Tuấn 29/09/2021
2 Lại Hoàng Duy Tuấn 29/09/2021
3 Lê Trần Ngọc 29/09/2021
4 Lê Bích Loan 28/09/2021
5 Nguyễn Quỳnh Như 28/09/2021
6 TRẦN VĂN BÌNH 28/09/2021
7 Bùi thị Tuyết 28/09/2021
8 PHẠM THỊ LỆ HUYỀN 28/09/2021
9 Lý Thị Kim Anh 28/09/2021
10 Nguyễn Minh Tú 28/09/2021