Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 07/05/2021
3 Trần Anh Tuấn 07/05/2021
4 Trần Thị Ngọc Phượng 07/05/2021
5 TRẦN THỊ ANH LIÊN 07/05/2021
6 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ HIỆP ĐÔNG 07/05/2021
7 Trần Trung Cường 07/05/2021
8 Đặng Lê Thanh 07/05/2021
9 TRẦN THỊ ANH LIÊN 07/05/2021
10 TRẦN VĂN THI 07/05/2021