Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN Ý XUÂN 24/11/2020 24/12/2020
2 Lê Thị Thái 24/11/2020 16/12/2020
3 TRẦN THỊ KIM UYÊN 24/11/2020 24/11/2021
4 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HOÀNG 24/11/2020 24/12/2020
5 trần cao minh 24/11/2020 25/11/2020
6 ĐÀO HỮU LỘC 24/11/2020 03/12/2020
7 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa 24/11/2020 08/12/2020
8 Bưu điện (Phan Trường Nhật Tân) 24/11/2020 01/12/2020
9 Mai Thị Luyến 24/11/2020
10 Trần Tư Hùng 24/11/2020