Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐỖ ĐỨC TÀI 23/10/2021
3 TRẦN VĂN BẮC 23/10/2021 08/11/2021
4 HỒ NHƯ PHƯƠNG 23/10/2021
5 ĐỒNG THỊ NGỌC YẾN 23/10/2021
6 LÊ THỊ THU TRANG 23/10/2021
7 TRẦN QUỐC HUY 23/10/2021
8 Nguyễn Tấn Tài 23/10/2021
9 Phạm Thị Thu Huệ 23/10/2021
10 ĐỒNG THỊ THANH HÒA - NGUYỄN THỊ THẢO 23/10/2021 08/11/2021