Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HÀ QUỐC LỘC 14/04/2021
2 NGUYỄN THỊ PHI ĐIỂU 14/04/2021
3 Võ Thị Ái Nhi 14/04/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Hằng 14/04/2021
5 Đoàn Lê Thị Kim Cương 14/04/2021
6 Trần Trịnh Kiều Oanh 14/04/2021
7 Lê Ngọc Phúc 14/04/2021
8 HOÀNG ĐỨC THỊNH - NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 14/04/2021
9 Nguyễn Thị Hoài Thu 14/04/2021
10 Lê Kim Ngân 14/04/2021