Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Thị Thảo Huyền 22/06/2021
2 Nguyễn Thị Hương 22/06/2021
3 CTY TNHH TV DV ĐT SONG NGỌC 22/06/2021
4 NGUYỄN THỊ MINH NHUNG 22/06/2021
5 Hoàng Thị Bích Trâm 22/06/2021
6 Nguyễn Hòa Chí Dũng 22/06/2021
7 Huỳnh Tiến Dũng 22/06/2021 25/06/2021
8 TRƯƠNG TUẤN ANH 22/06/2021
9 TRẦN VĂN HOA 22/06/2021
10 LÊ TUẤN PHONG 22/06/2021 25/06/2021