Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thanh Thi 18/05/2022
3 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
4 Nguyễn Thị Hòa (bưu điện) 18/05/2022 23/05/2022
5 Lê Vũ Hoàng An 18/05/2022 03/06/2022
6 Nguyễn Khánh Huyền 18/05/2022 23/05/2022
7 ĐẶNG PHỤNG NHI 18/05/2022
8 Trần Thị Lan Phương 18/05/2022 16/06/2022
9 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
10 NGUYỄN THANH HÙNG 18/05/2022 19/05/2022