Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ HẠNH HOA 17/05/2022
3 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 17/05/2022
4 Huỳnh Quốc Nam 17/05/2022
5 NGỌC NGỌC QUỲNH ANH 17/05/2022 18/05/2022
6 le thi hong nhi 17/05/2022 20/05/2022
7 Phạm Trường Giang 17/05/2022 20/05/2022
8 LÊ THỊ BẠCH VÂN 17/05/2022 20/05/2022
9 PHẠM THỤY THIÊN THƯƠNG HẢI YẾN 17/05/2022 20/05/2022
10 ĐẶNG VĂN CÔNG - BÙI THỊ LAN 17/05/2022 31/05/2022