Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Vũ Minh Duyên 16/05/2022
4 Trần Phụng Bình 16/05/2022
5 Mai Thị Thùy Dung 16/05/2022 29/06/2022
6 NGUYỄN THỊ THỦY 16/05/2022
7 Nguyễn Phước Đức Tuyền 16/05/2022
8 TRẦN THỊ NGỌC 16/05/2022
9 Huỳnh Phương Đài 16/05/2022
10 Phạm Minh Hải 16/05/2022 29/06/2022