Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ MỸ TRANG 15/04/2021
2 TRẦN PHƯƠNG 15/04/2021
3 nguyễn thúy trang 15/04/2021
4 VƯƠNG MỘC HIỀN 15/04/2021
5 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
6 TRẦN THẾ NHÂN 15/04/2021
7 Phạm Như Quỳnh 15/04/2021
8 Nguyễn Ánh Dương 15/04/2021 20/04/2021
9 NGUYỄN VĂN PHỤNG 15/04/2021 16/04/2021
10 NGUYỄN THANH TUẤN 15/04/2021 16/04/2021