Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trần Tuấn Vũ 26/05/2022
3 NGUYỄN HUY BÁCH 26/05/2022
4 Trần Thị Thảo 26/05/2022
5 Phan van An 26/05/2022
6 Võ Trọng Bình 26/05/2022
7 Phạm Thị Hiền 26/05/2022
8 Nguyễn Thị Thanh Mười 26/05/2022
9 Nguyễn Thị Vân 26/05/2022
10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VNCONS 26/05/2022