Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Quốc Nam 03/12/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH TRAME GRAPHICS 03/12/2021
5 Lê Thùy Linh 03/12/2021
6 Phạm Thị Hồng Bảo Ngọc 03/12/2021
7 HOÀNG THỊ HUYỀN TRINH 03/12/2021
8 Lê Thị Bích Quyên 03/12/2021
9 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 03/12/2021
10 NGUYEN TRAN UYEN THANH 03/12/2021