Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Thu 03/12/2021
3 Võ Thị Thanh Hương 03/12/2021
4 Võ Thị Rành 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH NÔNG GIA 03/12/2021
6 Huỳnh Thị Hồng Loan 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SINH VẬT CẢNH VIETSING 03/12/2021
8 Phạm Nữ Nguyệt Hương 03/12/2021
9 HUỲNH DƯƠNG TOÀN 03/12/2021
10 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021