Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ ANH THƯ 27/10/2020 02/11/2020
2 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC 27/10/2020 30/10/2020
3 Lê Thị Hồng Gấm 27/10/2020 05/11/2020
4 Nguyễn Văn Lượng 27/10/2020 30/10/2020
5 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 (Đ/diện Trần Giang Sơn) 27/10/2020 08/12/2020
6 Ngô Thị Ý Nhi 27/10/2020
7 Phạm Hồng Nga 27/10/2020
8 NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG 27/10/2020 30/10/2020
9 CHÂU THỊ THU VÂN 27/10/2020 03/11/2020
10 ĐỖ THỊ HIỂN 27/10/2020 30/10/2020