Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH VMEC-GEO 27/05/2022
3 NGUYEN THI DIEU HIEN 27/05/2022
4 Lê Mỹ Thuận 27/05/2022
5 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2022
6 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2022
7 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2022
8 Nguyễn Thị Minh Ánh 27/05/2022
9 NGUYỄN THỊ HỒNG 27/05/2022
10 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TOKYO ART (HK) CO., LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 27/05/2022 06/06/2022