Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Mai Kiều 04/12/2021
3 Võ Anh Kiệt 04/12/2021
4 VŨ QUANG HUY 04/12/2021
5 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 04/12/2021
6 NGÔ TỐ NGA 04/12/2021
7 PHAN THỊ KIM PHƯỢNG 04/12/2021
8 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 04/12/2021
9 Đặng Thị Ngọc Trâm 04/12/2021
10 Nguyễn Phương Thi 04/12/2021